Công nghệ trong BĐS

Kỷ nguyên 4.0: Công nghệ có thể thay thế vai trò của môi giới?

Theo cách tiếp cận khách hàng truyền thống, một môi giới chủ yếu dành thời gian để gọi điện thoại với khoảng 100-200 cuộc gọi mỗi ngày. Nhưng trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 với sự tích hợp của nhiều ứng dụng thông minh, việc tiếp cận một lượng khách hàng khổng lồ sẽ trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn,...

Compare listings

So sánh