Có nên mua đất nhà thời điểm ???

Dự báo dòng vốn đổ vào bất động sản cuối năm 2021 sau dịch Covid 19

Nhu cầu của người mua không bao giờ dừng lại và cũng không ngừng thay đổ...Đại dịch Covid-19 chính là cơ hội để đánh giá lại "sức khoẻ" cũng như tính ứng biến của doanh nghiệp bất động sản. "Đầu tư bất động sản hậu Covid 19: dẫn dắt dòng tiền" được tổ chức ngày 25/9.

Compare listings

So sánh